contacti´ns
Centre Catalá Institución

La nostra institució

Santiago un grup de catalans residents van convocar als catalans d’aquesta ciutat, per a una reunió el dia 21 d’octubre de 1906 a la Sala d’Honor del diari El Mercuri, per tal de proposar la creació d’un Centre Català, l’objectiu principal seria acollir els catalans sota un mateix sostre i que aquest lloc els recordi les nobles tradicions i costums de la seva enyorada pàtria. On tots serien benvinguts i poguessin compartir amb els seus iguals. Aquesta reunió va ser presidida per Emili Aymaní, Francesc Basas, Francesc Gomis i Francesc Camplà qui va actuar de secretari. Es va formar una comissió per redactar un Estatut al qual va ser acceptat, en una nova reunió que es va efectuar el 11 de novembre de 1906, quedant la institució amb el nom de “Centre Català de Xile.

La idea de la creació del centre va ser exposada a l’assemblea amb la següents paraules:

“Considerant la colònia de Santiago suficientement nombrosa i comptant amb elements caracteritzats i de vàlua, es proposa la creació d’un Centre Català que podria dir-se CENTRE CATALÀ DE CHILE, i que tindrà per sol objecte acoblar tots els catalans sota una mateixa teulada, amb l’exclusiu fi de preocupar-nos, a l’ensems que tota la instrucción possible, l’esbarjo moral que tot ser necessita, en forma que ens remembri les nobles tradicions de la nuestra benvolguda i enyorada terra. Restarem allunyats de tota política, sense odis ni exclusivisme per ningú, respectant tota idea social o religiosa; en una paraula, volem que el naixent Centre sigui la casa pairal on poguem tots aixoplugar-nos”.

Renovació parcial del Directori del Centre Català Xile 2021

El 30 de novembre de 2021 es va efectuar al Centre Català de Xile la designació dels càrrecs de la nova directiva que s’encarregarà de dirigir l’intitució per el període 2022-2023. Aquesta va quedar formada de la manera següent:

President

Òscar Casasempere i Riumalló

Vice-President

Sigfrido Grimau i Miquel

Secretari

Miquel Blavi i Torres

Pro secretario

Rosamaría Corona i Fernández

Tresorer

Manuel Gracía i Trias

Pro Tresorer

Fernando Ferrer i Gonzalez

Cultura

Sigfrido Grimau i Miquel

Bibliotecari

Jordi Bernau i Fuentes

Vocals

José Codina i Pellicer
Engracia Ferrer i Roca

Vocals

Antoni Quer i Cumsille
Joan LLuís Quer i Cumsille